Om Spanform

Kvalitet sedan 1985

CON Innovation By SpanForm AB är ett privat, fristående företag med verksamhet inom byggnadsbranschen. Företaget tillverkar, marknadsför och säljer produkter främst avsedda för platsgjutna bjälklag med långa spännvidder, SWEDECK-systemet. Vanligt förekommande byggnadstyper är parkeringshus, gårdsbjälklag, terassbjälklag, köpcentra, sjukhus, industrier. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Pentec Nordic AB.

Koncernen förvärvade 2018 SpanForm AB som etablerades 1985 och bolaget var lyckosamt redan från början i sin marknadsföring av SWEDECK-systemet i Sverige och andra skandinaviska länder. 1992 introducerade SpanForm systemet i andra europeiska länder och har nått framgång i bland annat Polen, Spanien, Portugal och England.

SWEDECK är ett form- och armeringssystem för platsgjutna bjälklag med spännvidd upp till 21 meter och där formen är kvarsittande. Systemets unika design och snabba installation har gjort det till en konkurrenskraftig lösning. Förutom materielleverans till SWEDECK-systemet utför bolaget även det konstruktions- och ritningsunderlag som erfordras för komplett bjälklag.

Över tid har det levererats ca. 3 miljoner m² SWEDECK-bjälklag i 12 olika länder.