English


Montaget är okomplicerat och komponenterna är enkla att hantera. De utlagda formplåtarna är en trygg arbetsplattform inför det vidare montaget. Antalet mantimmar för hela formcykeln d.v.s. Resning av formunderbyggnad, nedmontering av bockryggar och stämp uppgår till 0,2-0,3 mantimmar per m².

1. Montaget startar med uppsättning av stämp och bockryggar (stämptorn vid högre höjder) för ribbjälklaget liksom formar för de enheter, t.ex. primärbalkar, som skall bära upp bjälklaget.


2. Armeringsbalkarna placeras ut och
fästs på förutbestämt ribbavstånd.3. Formplåtarna monteras i spåren på armerings- balkarnas bottenplåt.
Formplåtarna läggs omlott. Skarven ger
god täthet mot läckage.


4.Gavelplåtarna monteras på formplåten
i respektive ände på bjälklaget.

5. Armeringsnäten placeras ut så att de
vilar på armeringsbalkarnas överkant.
Näten hamnar då i tryckplattans centrum.
Vid kontinuerliga bjälklag kompletteras
med ök-armering över stöd. Nu är det
klart för gjutning.